Tamara Šipicki

Rođena 13.7.1995. Učenica Gimnazije “Mihajlo Pupin”. Školske godine 2011/2012. učestvovala je na Saveznoj likovnoj smotri organizovanoj u okviru đačkog Vukovog sabora u Tršiću.