Pavel Povolný – Juhás

Pavel Povolný je spisovatel, maliar, kultúrny zamestnanec v Padine a tiež aj polnohospodár.
Posledny román vydal desiateho septembra dvetisícšiestom roku. Román sa menuje MALE I VELIKE POSLEDICE.
Je to román písaný na základe skutocného deja, ktorý sa odohral v blízkéj minulosti, v 90-ich rokoch.
V románe opísal tažké casy, biedu ktorá zastihla celú krajinu, a priatelstvo s jedným chlapcom utecencom zo Srebrenici.
Aj napriek tomu, že opísal nesúhlasnost medzi národmi, v románe sa opisuje dobrota a blízke priatelstvo medzi dvomi rodinámi, rozlicnéj relígii.

Otázky a odpovede:

1. Vo vašom románe opisaný je dej tažkých devädesiatích rokoch. Na základe coho ste sa rozhodli opísat práve tie casy?
Tolko toho sa stálo za ten cas, co utýkalo na nás a ja som mal vôlu, ciastku z toho zapísat.
2. Ako sa vlastne zacalo vaše priatelstvo s Juhoslavom?
Naše priatelstvo sa zacalo presne tak ako je opisané v knihe. Náhodou som spoznal Juhoslava v nemocnici. Bol to milý chlapec, ktorý potreboval niekoho a stálo sa že ten niekto, ból som ja.
3. To co vám on rozprával, zdalo sa vám zaujímavé? Alebo ste ho nechceli nechat samiho?
Jeho pravdivá a dožitá rozprávka mi bola zaujímavá a rád som ju pocúval. Boli to informacie ktoré medie nevysielali. Cez všetky rozhlasové stanice sa dalo pocut len o vítaztvách a mne Juhoslav o vojne rozprával tak ako to on zažil. Medzi tým v knihe nie sú opísané všetky podlosti ktoré Juhoslav zažil. Aj všetko to co je opísané je aj zjemnené.
4. Ked? vám rozprával tažké zážitky zo života, ste ich dožili ako svoje, alebo ste vela nerozmýšlali o tom?
Dožil som ich ako naše (všetkých) a vela som rozmýšlal o neštastí ktoré nás zastihlo, lebo o tom case každá rodina má svoju osobitnú rozprávku.
5. Ako ste sa spoznali s Juhoslavovov rodinou?
Spoznal som ich v ich dome ako co je opísané aj v knihe a to tak, že moja žena Anka chcela všetkým pomôst. Jedného dna sme boli u ních a priniesli sme ím cukor a múku. Tak sme sa spoznali.
6. Preco ste sa ím rozhodli pomáhat?
Neviem, na túto otázku by som nemohol presne odpovedat. Hádam sa to tak malo stát.

7. Akú ste mali mienku o Juhoslavovi, ked? ste v nemocnici spozorovali, že casto a dlho hladieva na jeden bod na stene?
Bol to jeho strah ktorý sa mu vrezal hlboko do myšlienok. Ten strah dostál od vojný ale casom sa zmiernil.
8. Juhoslava ste mali radi ako svojho syna? Alebo len ako priatela?
Tak by sa to mohlo povedat, že som ho mal rád ako syna, ale najprv mi ho bolo lúto a dokonca som ho zachcel ako priatela. On mi rozprával svoje zážitky a ja som ich rád pocúval a potajomky zapisoval. Na konci som zistil že Juhoslav cítal tie moje spisy, lebo mu ich moja žena Anka dala precítat bez mojho vedomia. Potom mi bolo jasné, preco mi Juhoslav rozprával o jeho živote.
9. Ktoré momenti vám zostáli v pämeti a casto si na ne spomeniete ked? ide o Juhoslava a vás?
Je to moment na zaciatku nášho priatelstva, ked? mi on rozprával v nemocnici svoje zážitky a ja som mu položil ruku na plece a potešil ho tým, že sa o Srebrenici nesmie zabudnút. Vtedy som si myslel, že ja to všetko zapíšem.
10. Chybuje vám vaše priatelstvo?
Po dobrom chybuje, po zlom nechybuje. Ešte stále chodievam na trh kde sme spolu predávali a tam si nan? spomeniem.
11. Ste zostáli aj do dnes v kontakte s ním?
Pred tromi rokmi mi zaslal posledný lyst. Teraz už nie, ale zase by som mal kontaktovat z jeho rodinu, ktorá zostála v Srebrenici. A zostáli matka, sestra a dedo po otcovi ktorý prišiel z Níšu. Otec umrel a Juhoslav sa oženil z jednou Snežanou a spolu odcestovali navždy do Australie.
12. Co vás inšpirovalo pri písaní?
Bola to nejaká sila. Ja som to musel napísat. Nieco ma inšpirovalo co nemôžem opísat. Ale predsa moje dielo mnohi pokladajú že je výborne napísané, lebo písal ho sedliak ktorý zakoncil iba základnú školu.
13. Ked? že v devädesiatích rokoch peniaze každodene strácali svoju hodnost, ako sa ludia vynachádzali v takychto situaciach?
Je to dobre opisané v románe, ludia ked? dostáli už vtedy peniaze s utratenov hodnotou, ponáhlali sa do obchodov ich strovit, lebo o tri dni by tie peniaze nemali žiadnu hodnotu. Najcastejšie sa vymienal tovar, ja som dostál na miesto penazí cukor, múku a olej. Potom som sa vymienal z inými za iný tovar, ktorý mi ból potrebný. Tažko sa žilo a bolo aj tých hladných, ktorí sa hanbili povedat, že nemajú. Takých nacim najviac lutovat. Ludia menili peniaze na marky, lebo ony nestrácali svoju hodnotu. Niektoré rodiny len z toho žili a v každéj dedine a meste boli viacej rodín ktoré sa zaoberali tým vymienaním. Rozprávalo sa len o vojne a o utecencoch. Bol som v odbore pre utecencov a v našéj krajine, v Padine ich bolo štyridsat. Boli to Srbi, Moslimovia a jedna Chorvátka ktorá sa

vydala za Padincana a ich dievka na slovenskom festivale získala prvú cenu.
14. Co si myslíte o vojne a nepravde ktorú ste zažili? Mohlo sa to riešit aj iným spôsobom?
Samozreime, že sa mohlo všetko vymenit, ale chybovala tolerantnost. A ja som len jeden obicajný clovek, ktorý nemohól vplývat na vojnu a všetko co sa odohrávalo. Mojou knihou som chcel iba poukázat na zlé skutky ktoré sa stáli pricinou vojny, z cielom aby sa také nieco nezopakovalo. Preto sa aj román menuje: Male i velike posledice.
15. Kolko kníh ste napísali? A ktoré?
Napísal som knihu: Male i velike posledice a Prvé ulice.
Prvé ulice je, román literatúri faktu. Dej sa zacína na Slovensku kde sú Tatry a koncí sa na tomto mieste kde sme aj dnes a to v Padine. Opisané sú prvé desatrocia.
16. Získali ste si aj niektoré odmeny?
Získal som si pre túto knihu odmenu Obce Kovacica. Bola to Oktobrová odmena pre cely môj úspech, ciže pre zaoberanie sa kultúrou. V Padine na promocii knihy „Male i velike posledice“ bolo nahraté divadlo podla tejto knihy. Kniha „Prvé ulice“, prvý krát boli vytlacené v 1320 nákladov, ale všetky sú rozpredané a nieto ich viac. Druhý náklad by sa mal vytlacit, ale skrze materialných nedostatkov, neviem ci sa vytlací.
17. Co vám viac letí, v maliarstvo alebo pisanie románov?
Neviem, na túto otázku nemôžem odpovedat. Môžu to iný povedat a mne je aj maliarstvo aj písanie romanu robí radost.
18. Podla coho sa voláte Juhás?
Toto primanie k nášmu priezovisku práve vtedy pribudlo ked? sa naša rodina stahovala zo Slovenska do Dolného kraju. Môj dedo od ktorého sa minuli sedem generaciou, hnal ovce. Išiel s jednou karavanou, ale sa unavil a preto si lahól na trávu a zaspal. Medzi tým karavána odišla a dedo ked? sa prebudil chybne odišiel do inej dediny. To sa odohrávalo v Madarsku. Ale ludia spozorovali, že dedu nieto. Vojaci poslali hladat ho do iných dedín. Povedali im aby sa opytovali ci niekde nestretli juhása. Juhás vlastne znamená pastier. A ked? ho našli, dedo aj bitku ako odmenu dostál. V Padine jesto dvadsatpät rodín Juhasovcou. Na zaciatku boli petnást rodín Povovnovcou a dvadsatpät Povolnovcou. Dnes sú všetci Povolnovci.
19. Kolko vám bolo potrebné casu napísat tento román?
Najprv som zapisoval údaje skratka v podobe deníka a potom som každú vetu rozšíril. Pítali sa ma aj kolko je pravda napísaná v romane. Je to 65% aj ostatných 35% tiež je pravda ale sú viac dejov zoskupené do jedného celku.
20. Co by ste mohli povedat na záver o vašéj knihe?


Povedal by, že kniha povoláva na mier a toleranciu a napísaná je obom srbským krajinám. Tiež je napísaná pre osoby ktoré sa zaoberajú politikou, aby si uvedomili o svojích skutkách.
Kniha má za úlohu pripútat aj mladých citatelov a ak lem niektorí z nich pochopia, že musíme byt tolerantní, potom je moja žiadost splnená.

Záver:
Na záver by som napísala, že Pavel Povolný je výborným spisovatelom ako aj maliarom. O tom svedcia aj iný známi ludia, ktorý boli hostia na promocii knihy „Male i velike posledice“. Hostia boli precednícka nacionalného zväzu Slovákou v Srbsku Tomanová Makanová, literárny kritik a direktor tlaciarne Petar Arbutina, knihu pochválil spisovatel ktorý si získal Ninovu odmenu Mladen Markou. Knihu vytlacila Narodna kniha v Belehrade a redaktor je Vasa Pavkovic.

Martina Bojkovský II3

Pavel Povolni – Juhas

Pavel Povolni je pisac, slikar, kulturni radnik iz Padine, kao i poljoprivrednik. Njegov poslednji roman izdat je 10.09.2006. godine. Roman se zove MALE I VELIKE POSLEDICE.
Ovaj roman zasnovan je na istinitoj prici, koja se dogodila u ne tako dalekoj prošlosti devedesetih godina.
U romanu su opisana teška vremena, siromaštvo koje je zahvatilo citavu državu i prijateljstvo posca sa jednim decakom, izbeglicom iz Srebrenice. Uprkos tome što je opisao svadu izmedu naroda, u romanu se opisuje dobrota i veliko prijateljstvo dve familije, razlicitih religija.

Pitanja i odgovori

1. U vašem romanu opisano je teško vreme devedesetih godina. Zbog cega ste se opredelili baš za ovaj period?
Toliko toga se dogodilo za to vreme, što je uticalo na nas. Imao sam volju da deo toga zapišem.
2. Kako je zapravo pocelo vaše prijateljstvo sa Jugoslavom?
Naše prijateljstvo je pocelo upravo onako kao što je opisano i u knjizi. Slucajno sam upoznao Jugoslava u bolnici. Bio je mio decak koji je trebao nekog, a desilo se da taj neko baš budem ja.
3. Dogadaji koje vam je pricao bili su vam zanimljivi? Ili ga niste hteli ostaviti samog?
Njegova istinita i doživljena prica, bila mi je zanimljiva, voleo sam da je slušam. Bile su to informacije koje mediji nisu objavljivali. Na svim radio stanice, moglo se cuti o pobedama, a meni je Jugoslav pricao o ratu, onako kako ga je on sam doživeo. Ali u knjizi nije opisano svo zlo koje je Jugoslav doživeo. Sve je opisano u ublaženom obliku.
4. Kada vam je pricao o svojim dogadajima, doživeli ste ih kao svoje, ili niste mnogo razmišljali o tome?
Doživeo sam ih kao naše (zajednicke) i mnogo sam razmišljao o nesreci koja nas je zadesila, zato što o tome vremenu svaka familija ima svoju posebnu pricu.
5. Kako ste upoznali Jugoslavovu familiju?
Upoznao sam ih u njihovoj kuci, kao što je opisano u knjizi, i to preko moje žene Anke, koja je volela svima da pomaže. Jednog dana smo im bili u poseti i odneli smo im šecer i brašno. Tako smo se upoznali.
6. Zbog cega ste im pomagali?
Ne znam. Na ovo pitanje ne bih znao tacno odgovoriti. Valjda je tako moralo biti.
7. Kakvo je bilo vaše mišljenje o Jugoslavu, kada ste u bolnici uocili da dugo i cesto gleda u jednu tacku na zidu?
Bio je to strah koji mu je bio duboko urezan u svest. Taj strah je zadobio od rata, ali vremenom se odvikao od njega.
8. Jugoslava ste voleli kao sina? Ili kao prijatelja?
Najpre mi ga je bilo žao i zavoleo sam ga kao sina, a do kraja sam ga doživljavao kao prijatelja. Tako bi se to moglo reci. On mi je pricao o svojim dogadajima iz života, a ja sam ih rado slušao i tajno zapisivao. Na kraju sam saznao da je Jugoslav citao moje beleške o njegovoj prici, zato što mu je moja žena Anka dala da ih procita bez moga znanja. Posle mi je bilo jasno zašto mi je Jugoslav sve to pricao.
9. Koji momenat vam je sa Jugoslavom ostao u pamcenju i cesto ga se setite?
To je momenat na pocetku našeg prijateljstva, kada mi je on u bolnici pricao svoje preživljene dogadaje, a ja sam mu stavio svoju ruku na rame i tešio ga da se sve ono što se dogodilo u Srebrenici ne sme zaboraviti.
10. Da li vam danas nedostaje to prijateljstvo?
Po onome što je bilo dobro u njemu - da, po onom lošem - ne. Još uvek posecujem trg, gde smo zajedno prodavali i tamo ga se setim.
11. Da li se još uvek cujete sa njim?
Pre tri godine mi je poslednji put pisao. Sada vec nisam, ali bi trebalo da pozovem njegovu porodicu u Srebrenici. Tamo žive njegova majka, sestra i deda od oca koji je tamo došao iz Niša. Otac je preminuo, a Jagoslav se oženio jednom Snežanom i odselili su se u Australiju.
12. Šta vas je inspirisalo dok ste pisali?
Bila je to neka sila. Ja sam to morao zapisati. Bio sam inspirisan necim šta ne mogu opisati. I baš zato moje delo mnogi smatraju dobro napisanim, jer ga je pisao seljak, koji je završio samo osnovnu školu.
13. Kako su se ljudi snalazili devedesetih godina, kada je dinar svakodnevno gubio na vrednosti?
To je dobro opisano u knjizi. Kada su ljudi dobili vec tada obezvreden novac, žurili su u prodavnice da ga potroše, jer bi taj novac za tri dana izgubio svoju citavu vrednost. Ljudi su se trampili za ono što im je bilo potrebno. Ja sam dobio šecer, brašno i ulje. Posle sam ih menjao za bilo šta što mi je bilo potrebno. Teško se živelo, a bilo je i onih gladnih, koji su se stideli priznati da nemaju. Njih treba najviše žaliti. Ljudi su menjali dinare u marke, jer je marka imala stalnu vrednost. Neke porodice su živele od tog zamenjivanja. U svakom selu i gradu su se time bavilo par porodica. Govorilo se samo o ratu i izbeglicama. Ja sam bio u odboru za prihvat izbeglica, a u nešem selu je bilo smešteno njih cetrdesetak. Bili su to Srbi, muslimani i jedna Hrvatica, koja se udala za Padinca. Njihova cerka je kasnije na slovackom festivalu u Padini osvojila prvu nagradu.
14. Šta mislite o ratu i doživljenoj nepravdi? Da li se to moglo rešiti na drugaciji nacin?
Naravno da se sve moglo rešiti drugacije, ali nije bila tolerancije medu ljudima. A ja sam samo jedan covek, koji nije mogao uticati na rat i na sve šta se dogadalo. Svojom knjigom sam samo hteo skrenuti pažnju na svo zlo koje se dogodilo zbog rata, sa ciljem da se to više ne ponovi. Zato se i roman zove: Male i velike posledice.
15. Koliko ste knjiga napisali? I koje?
Napisao sam roman „Male i velike posledice“ i „Prve ulice“.
Roman „Prve ulice“ je roman literature fakta. Prica pocinje u Slovackoj, gde su Tatre, a završava se u Padini, gde i sad živimo. Opisano je prvih deset godina.
16. Da li ste osvojili neke nagrade?
Dobio sam nagradu za ovu knjigu, u opštini Kovacici. Bila je to Oktobarska nagrada za sav moj trud i bavljenje kulturnim životom. U Padini, na promociji ovog romana bila je odigrana i jedna scena iz njega. Roman „Prve ulice“ se izdat je u 1320 primera i svi primerci su rasprodati. Trebalo bi da izade drugo izdanje, ali zbog materijalnih nedostataka ne znam da li ce izaci.
17. U cemu ste bolji, u slikanju ili pisanju?
Ne znam. Na ovo pitanje ne mogu odgovoriti. To mogu drugi reci, a ja podjednako volim da slikam i pišem.
18. Po cemu se zovete Juhas?
Ovo ime je naša porodica dobila baš kada su se Slovaci selili iz gornjih krajeva u donje. Moj deda, od kojeg je nastalo vec sedam generacija, bio je pastir i vodio je ovce. Išao je za jednim karavanom, ali se umorio, pa je zaspao u jednoj luci. Kada se probudio, karavan je vec bio otišao, a deda je pobrkao put i otišao do drugog sela. Sve se ovo odigralo u Madarskoj. Ljudi su primetili da dede nema i poslali su vojnike da ga traže u obližnjim selima. Rekli su im da pitaju da li je neko sreo juhasa. Juhas znaci pastir. Kada su ga pronašli, deda je kao nagradu dobio batine. U Padini ima dvedeset i pet porodica Juhas. U pocetku je bilo petnaest porodica sa prezimenom Povovni, a dvadeset i pet Povolni. Danas se svi oni prezivaju Povolni.
19. Koliko vam je bilo potrebno vremena da napišete ovaj roman?
U pocetku sam dogadaje zapisivao ukratko, nalik dnevniku a posle sam ih proširio. Pitali su me koliko je roman istinit. Istinit je 65% a ostalih 35% je takode istina, samo što je više dogadaja opisano kao jedna celina.
20. Šta bi ste mogli reci za kraj o vašoj knjizi?
Rekao bih da knjiga poziva na mir i toleranciju, a namenjena je obema srpskim zemljama (Srbiji i Bosni). Takode je namenjena osobama koje se bave politikom, da bi uvideli svoje postupke i razmislili o njima. Ona ima za ulogu da bude zanimljiva i mladim citataocima, i ako su bar neki od njih shvatili da treba da budemo tolerantni, onda je moja želja ispunjena.

Zakljucak:
Za kraj bih napisala da je Pavel Povolni izvanvredan pisac i slikar, o cemu govore i drugi poznati ljudi. Oni su bili gosti na promociji romana „Male i velike posledice“. Bili su to direktorka Nacionalnog saveza Slovaka u Srbiji Tomanova Makanova, kao i književni kriticar i direktor izdavacke kuce Petar Arbutina. Roman „Male i velike posledice“ pohvalio je pisac i dobitnik Ninove nagrade Mladen Markov. Knjigu je izdala izdavacka kuca, Narodna knjiga u Beogradu a urednik je Vasa Pavkovic.

Martina Bojkovski II-3