Mariana Oalđe je učenica gimnazije od školske 2006/2007. godine.

Pesme koje je do sada snimila: