Jaroslava Hrješikova je učenica III3. Crtanje je hobi koji je najviše privlači, ali osim toga voli da se bavi i glumom. U školskoj predstavi "Wycuc Dublin" igrala je glavnu ulogu. Na ovoj stranici donosimo nekoliko njenih radova.