Porodica  
Zavičaj  
Školovanje  
Studije  
Otkrića  
Naučni rad  
Starost  
     
O nama  
Linkujte nas  
Kontakt  
     
Učenici o Mihajlu  
Prilozi  
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   english 
 
Studije - Prag
Kolumbija
Kembridž
Berlin

Zaintrigirani očiglednom genijalnošću svoga đaka, profesori Više škole odlučuju da Mihajla, uz prethodnu saglasnost roditelja pošalju na dalje školovanje u Prag. Majka koja je oduvek hrabrila svoga sina u osvajanju znanja i ovoga puta je bila za takvu odluku.

Očev stav bio je potpuno suprotan. Mihajlo ostaje kod kuce jer jedini sin. Sa druge strane, njegova porodica nema novca za tako nešto. Izgledalo je tada da je to kraj njegovog naučnog napredovanja. Međutim jedan dogadaj sasvim drugačije prirode je na čudan nacin ubrzao tok stvari u povoljnom smeru.


Svetozar Miletić
Buran i neobuzdan Pupinov duh nije se ogledao samo u naučno-istraživačkom radu kojim se bavio do kraja svog života, već i u aktivnom nacionalnom angažovanju sa kojim je takođe počeo veoma rano. Po samom dolasku u Pančevo započeo je druženje sa buntovnom srpskom omladinom koja je protestvovala protiv carevine.

Na prvomajskim demonstracijama 1872. godine osamnaestogodišnji Mihajlo učestvuje u međusobnom sukobu podeljene omladine i zbog toga mu preti udaljavanje iz škole. Ipak, uz angažovanje viđenijih ljudi, biva zadržan do kraja školske godine a zatim poslat i na dalje školovanje u Prag.

Ugledni građanin Pančeva i Mihajlov prijatelj Prota Vasa Živković kao i školski profesori lično su se založili za Mihajlov odlazak smatrajući da će na taj način odvratiti talentovanog mladića od buntovnih ideja i njegovu pažnju usmeriti ka daljem naučnom usavršavanju.

Nakon novog majčinog nagovora kod kuće, otac je konaćno pristao da se na duži period rastane sa svojim sinom.


Ilustracija Pupinovog putovanja u Prag danas se nalazi u njegovom muzeju u Idvoru

Mihajlovo putešestvije do Praga predstavljalo je pravu malu odiseju. Nakon višednevnog putovanja parobrodom za vreme kog mu kradu pečenu idvorsku gusku koju mu je majka spremila, on stiže u Peštu, najvćci grad koji je do tada video. Na železnickoj stanici seda na voz za Prag, ali skrhan umorom tone u
san i propušta presedanje u Gazendorfu (Grad gusaka). Kompozicija se, na njegovo zaprepašćenje ujutro zaustavlja na svojoj poslednjoj stanici – u Beču! Privodi ga policija koja ga maltretira i ispituje u nedogled. Dramatičnu situaciju prekida jedan stariji bračni par dobronamernika koji zalutalom putniku plaća kartu do konačnog odredišta.

Stigavši u Prag, Mihajlo je među svojim vršnjacima u školi zatekao istu atmosferu podeljenosti kao i kod kuće. Shvativši odakle dolazi, nemački učenici su počeli da ga ignorišu, dok su ga češki toplo prigrlili. Upoznavši se ubrzo sa velikim pobornicima panslavizma Rigerom i Palackim, Mihajlo je nastavio sa svojim nacionalnim angažovanjem i propagandom,

Prag - prvi veliki grad Pupinove mladosti

posvećujuci učenju srazmerno malo vremena. Dvogodišnji boravak Pragu na kraju definitivno prekida pismo od kuće u kom mu saopštavaju da mu je otac umro. Suočen sa time, pritisnut materijalnim neprilikama i savešću prema majci koju želi da oslobodi izdataka, Mihajlo se odlučuje za prelazak preko okeana u obećanu zemlju o kojoj je čitavog života slušao.

Kolumbija - Kembridž - Berlin

 
 

Povodom godišnjice rođenja Mihajla Pupina njegova rodna kuća u Idvoru u potpunosti je rekonstruisa-na i konzervisana. [dalje]