Porodica  
Zavičaj  
Školovanje  
Studije  
Otkrića  
Naučni rad  
Starost  
     
O nama  
Linkujte nas  
Kontakt  
     
Učenici o Mihajlu  
Prilozi  
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   english 
 
Školovanje - Idvor


Osnovna škola u Idvoru koju je pohađao
Mihajlo Pupin
Prvi časovi bili su mu dakle časovi istorije, sasvim karakteristično za okruženje u kom je stasavao. U njemu se životnim veštinama ovladavalo kroz praktičan rad koji je bio uslov opstanka, zajednička prošlost je i dalje bila samo prepričavana, a okolni svet, pojave i odnosi u njemu bili
su tumačeni isključivo kroz duhovnu vertikalu Svetog pisma, narodnog pesništva i domaćih svetiteljskih kultova poput svetosavskog.
Svoje prvo knjiško znanje Mihajlo stiče u seoskoj školi u Idvoru i o njemu kasnije govori kratko i sa prilično gorčine, priznajući da je u ono veme čitanje, pisanje i računanje smatrao sredstvima za mučenje.
Ovakav komentar je razumljiv, budući da su naspram vedrih komšijskih posela u toplom domu na kojima je imao prilike da se sretne sa živim svedocima svoga vremena, povratnicima iz širokog sveta koji su aktivno


Rekonstruisana učionica iz Pupinovog doba

učestvovali u istorijskim događajima, uniformisanost školskih klupa i monolozi učitelja mogli izgledati jedino kao naglo i nenajavljeno uskraćivanje bezbrižnosti i slobode. Pa ipak, jedna osoba uspeva da promeni ovo dečačko razočaranje i da želju za obrazovanjem poveže sa slobodnim duhom dečaka Mihajla. Bila je to njegova majka Olimpijada, žena iz naroda, koja je svome jedinom sinu blagim savetima, roditeljskom lukavošću, ali i onim najvažnijim - sopstvenim primerom - ukazala na nužnost elementarnog obrazovanja i teškoće koje čoveka bez znanja mogu snaći u životu.


Današnja škola u Idvoru nosi ime Mihajla Pupina
Za sebe mu je govorila da se oseća slepa kod zdravih očiju, budući da nije znala ni da čita ni da piše i da se sama ne bi usudila da pođe van granica sela. Jedan od njenih saveta ostao je večito u sećanju malog Mihajla:

“Dete moje, ako želiš da podeš u svet o kome si toliko slušao na našim poselima, moraš imati još jedan par očiju – oči za čitanje i pisanje. U svetu ima mnogo čega o čemu ne možeš saznati ako ne umeš da čitaš i pišeš. Znanje, to su zlatne lestvice preko kojih se ide u nebesa; znanje je svetlost koja osvetljava naš put kroz život i vodi nas u život budućnosti pun večne slave”.
Majčini saveti ubrzo su dali vidne rezultate, tako da su se školski učitelj i seoski pop uskoro složili da je škola u Idvoru tesna za mladog Mihajla. Počelo se razgovarati o nastavku školovanja u višoj školi u Pančevu.

[dalje]

 
 

Povodom godišnjice rođenja Mihajla Pupina njegova rodna kuća u Idvoru u potpunosti je rekonstruisa-na i konzervisana. [dalje]