Porodica  
Zavičaj  
Školovanje  
Studije  
Otkrića  
Naučni rad  
Starost  
     
O nama  
Linkujte nas  
Kontakt  
     
Učenici o Mihajlu  
Prilozi  
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   english 
 
Rodoljublje

Društveno-politička angažovanost Mihajla Pupina predstavlja drugi važan segment njegovog rada. Pupin je aktivnije počeo da se bavi društvenim radom u srpskom iseljeništvu od 1908. odnosno od aneksije Bosne i Hercegovine, što je bio čin je među iseljeništvom shvaćen kao osujećenje oslobađanja i ujedinjenja jugoslovenskih naroda.


Pupin kao član jugoslovenskog narodnog vijeća u SAD
Tim povodom u Njujorku je iste godine osnovan Središnji odbor iseljenika, a Mihajlo Pupin izabran za njegovog prvog predsednika. Na prvom zvaničnom svesrpskom zboru 15. 9. 1909. održanom u aveniji St. Kler u Klivlendu Pupin je održao nadahnut govor o jedinstvu naroda i njegovim potrebama. Na kraju je predložio novi naziv organizacije – Savez sjedinjenih Srba “Sloga” i za njeno novo sedište odredio Njujork. Glavni cilj ove organizacije bilo je ujedinjenje svih srpskih saveza u Americi. Do njega se stiglo tek 1929. godine kada je u Pitsburgu osnovan Srpski narodni savez.

Nakon izbijanja balkanskog rata Pupin započinje organizovanje i upućivanje dobrovoljaca i obveznika u Srbiju. Na one koji nisu mogli da pođu apelovao je da prilože novac za srpski Crveni krst. Istovremeno je živo sarađivao sa američkim novinarima u cilju blagovremenog i objektivnog informisanja ne samo svojih sunarodnika već i celog američkog naroda.
Kada je završen prvi svetski rat i dobrovoljci-iseljenici se vratili, Pupin ih je lično sačekao u Njujorku, dao im po 7 dolara za put do njihovih mesta i obećao pomoć svakome ko ne bude pronašao zaposlenje.

Svakako najznačajni događaj u Pupinovom društvenom radu predstavlja učešće na Mirovnoj konferenciji u Parizu.

U trenutku kada je zapretila opasnost da promena granica nakon rata našteti jugoslovenskim narodima, predsednik vlade Stojan Protić poslao je telegram Pupinu da dođe u Pariz i pomogne jugoslovenskoj delegaciji svojim autoritetom, poznanstvima i saradnjom sa Amerikancima.


Versajska mirovna konferencija

Pupin se odazvao i 31. marta krenuo za Pariz u koji je stigao 10. aprila. Po dolasku se sastao sa predsednikom delegacije Nikolom Pašićem i upoznao sa svim važnim pitanjima i ličnostima. Nakon toga je amerikancima izložio sve argumente o opravdanosti zahteva jugoslovenske delegacije i tokom čitave konferencije bio spona između njih. Za vreme pedesetodnevnog rada Mirovne konferencije koja je trajala do 31. maja 1919. godine Mihajlo Pupin je, zahvaljujući svom ličnom poznanstvu sa tadašnjim američkim predsednikom Vilsonom i ministrom spoljnjih poslova Lansingom doprineo da se granice Jugoslavije što pravilnije povuku i da u sastav države SHS uđu Dalmacija, zapadna Slovenija, deo Slavonije i Baranja i njegov rodni Banat.

U znak zahvalnosti, stanovnici Bleda proglasili su Mihajla Pupina počasnim građaninom svoga grada. Pupin je takođe proglašen i počasnim građaninom Zrenjanina 1921. godine.
Pupin je nesebično materijalno pomagao sve naše krajeve: od gimnazije u Bjeljini, preko rodnog Idvora u kom je finansirao izgradnju Narodnog doma za školovanje stručnjaka u “baštovanskoj industriji” (poljoprivredi), do crkve Svetog Klimenta u Ohridu. Osnivanjem Fonda Olimpijade Pupin pomagao je ratnu siročad i decu u siromašnim krajevima naše zemlje.
 
 

Povodom godišnjice rođenja Mihajla Pupina njegova rodna kuća u Idvoru u potpunosti je rekonstruisa-na i konzervisana. [dalje]