Porodica  
Zavičaj  
Školovanje  
Studije  
Otkrića  
Naučni rad  
Starost  
     
O nama  
Linkujte nas  
Kontakt  
     
Učenici o Mihajlu  
Prilozi  
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   english 
 

Porodica
Nepravilnosti  
Krštenica


Mihajlova majka Olimpijada
(fotografija iz 1880.)
Sin graničara i težaka Konstantina Pupina i njegove žene Olimpijade, Mihajlo Pupin je roden 9. oktobra 1854. godine u banatskom selu Idvor, koje je u ono doba pripadalo habsburškoj monarhiji.

Izgubivši svu svoju decu koju je imala u mladosti, Olimpijada je tek posle svoje tridesete godine rodila dve kćeri koje su ostale u životu, dok je Mihajla rodila
u svojim četrdesetim godinama. Jedini muški potomak Pupinovih postao je najomiljenije i kako će se kasnije pokazati najnaprednije dete. U svojoj biografiji “Sa pašnjaka do naučenjaka” Pupin o ocu govori veoma malo, ponekad indirektno, identifikujući ga sa pojedinim ljudima koji su ga podsećali na njega.
Tako o Konstantinu danas znamo tek da je bio “crnomanjast”, „ozbiljan“, „uzdžljiv“, “plećat seljak”, da je nekoliko puta biran u seosku upravu i da ga je retko šta moglo emotivno uzdrmati. Iz ovakvih navoda može se zaključiti jedino da otac nije imao bitnijeg uticaja na Mihajlovo vaspitanje i kasniji razvojni put.


Rodna kuća


Detalj iz unutrašnjosti
Potpuno je drugačija slika majke. Ona je za Mihajla oličenje dobrote i nežnosti. U njenom liku on je prepoznavao roditeljsku ljubav, plemenitost i razum. U njoj je uvek imao i duhovni oslonac i podršku u teškim momentima kolebanja. Majka je do kraja svoga života za njega predstavljala nepresušni izvor sa kog je zahvatao gutljaje životne mudrosti optimizma vedrine i nade.
Uz njenu nesebičnu pomoć donosio je krupne životne odluke. Vođen njenim savetima lakše je podnosio prve nedaće u širokom svetu u koji se otisnuo.


Postelja u porodičnom domu

Nepravilnosti      Krštenica

 
 

Povodom godišnjice rođenja Mihajla Pupina njegova rodna kuća u Idvoru u potpunosti je rekonstruisa-na i konzervisana. [dalje]