Porodica  
Zavičaj  
Školovanje  
Studije  
Otkrića  
Naučni rad  
Starost  
     
O nama  
Linkujte nas  
Kontakt  
     
Učenici o Mihajlu  
Prilozi  
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   english 
 

Patenti


SPISAK PUPINOVIH PATENATA OBJAVLJENIH U SAD

1.
Br. 519 346 objavljen 8.5.1894. Aparati za telefonske i telefonske prenose.
2.
Br. 519 347 objavljen 8.5.1894. Transformator za telegrafske, telefonske ili druge električne sisteme.
3.
Br. 640 515 objavljen 2.1.1900. Tehnika razvođenja električne energije pomoću naizmeničnih struja.
4.
Br. 640 516 objavljen 2.1.1900. Električni prenos pomoću rezonantnih strujnih kola.
5.
Br. 652 230 objavljen 19.6.1900. Tehnika smanjenja slabljenja električnih talasa i aparata za to.
6.
Br. 652 231 objavljen 19.6.1900. Metod smanjenja slabljenja električnih talasa i aparata za to.
7.
Br. 697 660 objavljen 15.4.1902. Mašina za namotavanje.
8.
Br. 707 007 objavljen 12.8.1902. Višestruka telegrafija.
9.
Br. 707 008 objavljen 12.8.1902. Višestruka telegrafija.
10.
Br. 713 044 objavljen 4.11.1902. Proizvođenje asimetričnih struja pomoću simetričnog elektromotornog procesa.
11.
Br. 768 301 objavljen 23.8.1904. Bežično električno prenošenje signala.
12.
Br. 761 995 objavljen 7.6.1904. Aparat za smanjenje slabljenja električnih talasa.
13.
Br. 1.334 165 objavljen 16.3.1920. Prenošenje električnih talasa.
14.
Br. 1.336 378 objavljen 6.4.1920. Antena sa raspodeljenim pozitivnim otporom.
15.
Br. 1.388 877 objavljen 3.12.1921. Zvučni generator
16.
Br. 1.388 441 objavljen 23.12.1921. Višestruka antena za prenošenje električnih talasa
17.
Br. 1.415 845 objavljen 9.5.1922. Selektivna impedanca koja se suprotstavlja primljenim električnim oscilacijama
18.
Br. 1.416 061 objavljen 10.5.1922. Radioprijemni sistem visoke selektivnosti
19.
Br. 1.456 909 objavljen 29.5.1922. Talasni provodnik
20.
Br. 1.452 833 objavljen 24.4.1923. Aparat za selektivno pojačavanje
21.
Br. 1.446 769 objavljen 23.2.1923. Aperiodični pilotni provodnik
22.
Br. 1.488 514 objavljen 1.4.1923. Aparat za selektivno pojačavanje
23.
Br. 1.494 893 objavljen 29.5.1923. Električno saglašavanje
24.
Br. 1.502 875 objavljen 29.4.1923. Radiofonski prijemnik

Naknadno je otkriveno još 20 patenata

 
 

Povodom godišnjice rođenja Mihajla Pupina njegova rodna kuća u Idvoru u potpunosti je rekonstruisa-na i konzervisana. [dalje]