Porodica  
Zavičaj  
Školovanje  
Studije  
Otkrića  
Naučni rad  
Starost  
     
O nama  
Linkujte nas  
Kontakt  
     
Učenici o Mihajlu  
Prilozi  
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   english 
 
Otkrića

 

Zahtev za patent pod naslovom “Višestruka telegrafija” Pupin je podneo još 23. 2. 1894. godine. U objašnjenju je stajalo da se radi o metodu raspodele električne energije koji omogućava da se istovremeno, jednim provodnikom, šalje više poruka pomoću periodičnih struja različitih periodičnosti. S obzirom na to da su još dvojica pronalazača podnela patente na isti pronalazak, čitava stvar završila je na sudu. Sudski spor trajao je punih osam godina i skoro potpuno materijalno uništio Pupina. Na kraju je ipak proglašen pobednikom i 12. 8. 1902. godine pod rednim brojem 707007 konačno objavio svoj pronalazak.

Svoje najznačajnije otkriće Pupin je kao patent prijavio 19. 6. 1900. godine pod rednim brojem 652230.
Ovaj njegov pronalazak odnosi se na poboljšanje prenosa telefonske komunikacije na velike daljine. Prijavljen pod naslovom “Tehnika smanjenja električnih talasa i aparata za to”, danas poznat kao PUPINIZACIJA, označio je revoluciju u telefonskim prenosima na velike daljine.


Vod na kom je Pupin eksperimentalno proverio svoju teoriju prenosa telefonskih signala po dugim kablovima


Telefonski kablovi sa Pupinovim kalemovima

Umetanjem svojih čuvenih kalemova na tačno proračunatim mestima u telefonskim kablovima, Pupin je uveliko smanjio slabljenje telefonskih struja i time doprineo nesmetanom povezivanju ljudi na svim kontinentima. Pravo na korišćenje ovog pronalaska otkupile su kasnije mnoge firme medu kojima su “Siemens-Halske” i “Philips”.

Prvi telefonski kablovi sa Pupinovim kalemovima su u Evropi bili postavljeni 1902. godine na relaciji od Berlina do Postdama u dužini od 32 km. Od tada se mreža Pupinovih kablova počela širiti po svim kontinentima. Zahvaljujući velikoj praktičnoj primeni svoga pronalaska, Pupin se veoma obogatio, a glavnicu novca ulagao je u nove eksperimente.


Početak ere Pupinizacije

U vremenu od trideset godina, od 1894. do 1923. Pupin je prijavio 24 patenta u Americi. U njegova značajna otkrića, pored navedenih, spadaju još i: aparati za telefonske i telegrafske prenose, bežični sistem prenošenja, električno saglašavanje i zvučni generator.
 
 

Povodom godišnjice rođenja Mihajla Pupina njegova rodna kuća u Idvoru u potpunosti je rekonstruisa-na i konzervisana. [dalje]