Porodica  
Zavičaj  
Školovanje  
Studije  
Otkrića  
Naučni rad  
Starost  
     
O nama  
Linkujte nas  
Kontakt  
     
Učenici o Mihajlu  
Prilozi  
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   english 
 

O gimnaziji
"Mihajlo Pupin"
u Kovačici

Zavičajna gimnazija "Mihajlo Pupin" u Kovačici osnovana je 1965. godine. Po svom obrazovnom profilu spada u gimnaziju opšteg smera. Danas preko 300 učenika u njoj pohađa nastavu na dva jezika: srpskom i slovačkom, dok ukupan broj jezika koji su u u opticaju u njoj iznosi sedam. Višejezičnost je odlika sredine u kojoj živimo i mi se prema tome odnosimo sa posebnom pažnjom i poštovanjem.

Saznajte više o gimnaziji "Mihajlo Pupin" na:

www.gymko.edu.rs

U daljem tekstu sledi spisak aktivnosti koje su planirane u 2004. godini, u kojoj obeležavamo vek i po velikana.

1.
IZRADA REŠENJA ZA MEMORANDUM ŠKOLE tema: 150 godina od rođenja Mihajla Pupina
2.
IZRADA PORTRETA MIHAJLA PUPINA tema: Mihajlo Pupin
3.
LITERARNI KONKURS tema: Život i delo Mihajla Pupina
4.
SEMINAR PREZENTACIJA KNJIGE "SA PAŠNJAKA DO NAUČENJAKA" tema: Putevima obrazovanja Mihajla Pupina
5.
KVIZ - FINALE I POLUFINALE GYMKO KVIZA tema: Život, delo, otkrića Mihajla Pupina
6.
WEB PREZENTACIJA tema: Život, delo, otkrića Mihajla Pupina
7.
CD PREZENTACIJA tema: Život, delo, otkrića Mihajla Pupina
8.
OBELEŽAVANJE DANA ŠKOLE  
9. UČESTVOVANJE NA FINALNOJ MANIFESTACIJI U IDVORU  
 
 

Povodom godišnjice rođenja Mihajla Pupina njegova rodna kuća u Idvoru u potpunosti je rekonstruisa-na i konzervisana. [dalje]