Porodica  
Zavičaj  
Školovanje  
Studije  
Otkrića  
Naučni rad  
Starost  
     
O nama  
Linkujte nas  
Kontakt  
     
Učenici o Mihajlu  
Prilozi  
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   english 
 
Naučni rad

Pupin je nakon doktorata u Berlinu proveo pune četiri decenije kao predavač na Kolumbija univerzitetu, tačnije od 1889. do 1929. godine. Pored neprestanog teorijskog rada sa studentima, na Univerzitetu je osnovao i modernu laboratoriju za eksperimente iz fizike. “Nema nauke bez eksperimenta” – govorio je često svojim


U laboratoriji za eksperimente


Rentgenova ruka snimljena X-zracima
1895. godine

učenicima. “Verujte samo onome što vidite!
U svojoj laboratoriji je između ostalog eksperimentisao i sa X-zracima koje je svetu otkrio Rentgen decembra 1895. godine. Polazeći od pretpostavke da svako telo izloženo X-zracima emituje iz sebe te iste zrake, Pupin je došao do veoma značajnog otkrića – sekundarnih X-zraka.

Njegov najveći doprinos savremenoj rendgenološkoj dijagnostici sastoji se u tome što je vreme snimanja X-zracima sveo na samo nekoliko sekundi.

Tokom godina svog neprekidnog usavršavanja Pupin je imao prilike da se upozna kako sa američkom tako i evropskom naučnom mišlju iz oblasti matematike i fizike. Studirajući na Kembridžu i u Berlinu shvatio je razlike izmedu engleske i nemačke naučne škole, a takođe se veoma detaljno upoznao i sa francuskim predstavnicima iz ovih oblasti: Laplasom, Lagranžom, Furijeom, Amperom, Aragoom, Fukoom i drugima.

Kasniji njegov kontakt sa najznačajnijim naučnicima i pronalazačima toga doba bio je svakodnevan. Savremenik Nikole Tesle, Pupin je proveo 46 godina živeći u istom gradu kao i on – Njujorku.

Njihovo prijateljstvo i naučna saradnja bili su dobro poznati.


Nikola Tesla u svojoj laboratoriji

Pupin je bio jedan od naučnika koji su svim svojim autoritetom branili Tesline naizmenične struje i ukazivali na njihov praktični značaj.
O svakome od velikana nauke svoga doba Pupin je imao birane reči:


Mihajlo Pupin i Albert Ajnštajn 15. marta 1933. godine

“Upoznavanje sa delima velikih ljudi oplemenjuje čoveka, daje mu podstrek da i on sam stvara nešto novo za dobro čovečanstva” – govorio je Pupin misleći na Teslu. “Veliki čovek se razlikuje od običnog po intenzivnosti utisaka koje okolina čini na njegov razum. On je čovek uzbuđenja i inspiracije” – rekao je povodom susreta sa Albertom Ajnštajnom. 
 

Povodom godišnjice rođenja Mihajla Pupina njegova rodna kuća u Idvoru u potpunosti je rekonstruisa-na i konzervisana. [dalje]