Porodica  
Zavičaj  
Školovanje  
Studije  
Otkrića  
Naučni rad  
Starost  
     
O nama  
Linkujte nas  
Kontakt  
     
Učenici o Mihajlu  
Prilozi  
   
   
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   english 
 
Učenici o Mihajlu Pupinu

Povodom 150 godina od rođenja Mihajla Idvorskog Pupina, zavičajna gimnazija u Kovačici organizovala je literarni konkurs na teme iz života i dela ovog znamenitog naučnika i humaniste.

Na sledećim stranicama pročitajte učeničke radove o Pupinu na teme:

Mihajlo Pupin - građanin sveta

Mihajlo Pupin - trajna inspiracija mladih

Mihajlo Pupin - veliki naučnik i patriota


 
 

Povodom godišnjice rođenja Mihajla Pupina njegova rodna kuća u Idvoru u potpunosti je rekonstruisa-na i konzervisana. [dalje]