baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu 

Upis

Nakon objavljenih rezultata završnog ispita sastavlja se lista želja gde svaki učenik upisuje školu i profil za koji je pokazao najviše interesovanja.

Šifre za obrazovni profil *gimnazija opšteg tipa*

JNKV GA 4R03L (na slovačkom nastavnom jeziku)
JNKV GA 4R03S (na srpskom nastavnom jeziku)


Šifra za obrazovni profil * elektrotehničar informacionih tehnologija - ogled*

JNKV GA 4E40S (na srpskom nastavnom jeziku)


Nakon objavljivanja spiska o raspoređivanju učenika, sledeći korak je predaja dokumenata za upis u srednju školu. Potrebna dokumenta su:

- Izvod iz matične knjige rođenih
- Popunjen obrazac prijave za upis u srednju školu
- Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
- Svedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole
- Uverenje o položenom završnom ispituCopyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.