baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu 

Upis

UPIS 2021

Nakon objavljenih rezultata završnog ispita sastavlja se lista želja gde svaki učenik upisuje školu i profil za koji je pokazao najviše interesovanja.

Upisuju se šifre za:
1. obrazovni profil *gimnazija opšteg tipa*
*na slovačkom nastavnom jeziku ili
*na srpskom nastavnom jeziku


2. obrazovni profil * elektrotehničar informacionih tehnologija *
* na srpskom nastavnom jeziku


Nakon objavljivanja spiska o raspoređivanju učenika, sledeći korak je predaja dokumenata za upis u srednju školu.

Potrebna dokumenta su:
- Izvod iz matične knjige rođenih
- Popunjen obrazac prijave za upis u srednju školu
- Svedočanstvo o završeno obrazovnanju i vaspitanju
- Svedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole (6.,7.i 8. razred)
- Uverenje o obavljenom završnom ispitu u osnovnom obrazovanju i vaspitanju
- Lekarsko uverenje - za profil Elektrotehničar informacionih tehnologija
Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.