baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu  učenici gimnazije

Uspeh učenika u školskoj 2015/2016. godini

PO ODELJENJIMA PO PREDMETIMA

I1 - 3.55
I2 - 3.63
I3 - 4.28
II1 - 3.82
II2 - 3.91
II3 - 4.02
III1 - 3.62
III2 - 3.50
III3 - 3.82
IV1 - 3.52
IV2 - 3,56
IV3 - 4,40
S
Fizičko vaspitanje - 4,45
Muzička kultura - 4.53
Engleski jezik (1. strani ) - 4.21
Slovački jezik - 4.25
Francuski jezik (2. strani )- 4.64
Psihologija - 4.09
Likovna kultura - 4.33
Ustav i prava građana - 4.33
Latinski jezik - 3.77
Sociologija - 4.08
Nemački jezik (2. strani ) - 3.61
Srpski jezik - 3.79
Filozofija - 3.82
Biologija - 3.80
Fizika - 3.29
Hemija - 3.32
Istorija - 3.68
Geografija - 3.55
Računarstvo i informatika - 3.75
Matematika - 2.83
S


Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.