baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu  učenici gimnazije

Uspeh učenika u školskoj 2019/2020. godini

PO ODELJENJIMA PO PREDMETIMA ZA GIMNAZIJSKI SMER

I1 - 3.88
Ie - 3.64
I3 - 4.15
II1 - 3.94
IIe - 3.59
II3 - 4.09
III1 - 3.50
IIIe - 4.02
III3 - 3.89
IV1 - 3.99
IV3 - 4,39
S
Umetnost i dizajn - 4.84
Fizičko vaspitanje - 4.79
Muzička kultura - 4.78
Ustav i prava građana - 4.78
Pojedinac, grupa i društvo - 4.75
Sociologija - 4.53
Likovna kultura - 4.46
Psihologija - 4.43
Jezik, mediji i kultura - 4.28
Srpski jezik kao nematernji - 4.17
Engleski jezik (1. strani ) - 4.15
Srpski jezik i književnost - 4.04
Slovački jezik - 4.03
Ruski jezik (2. strani ) - 4.00
Latinski jezik - 3.97
Računarstvo i informatika - 3.90
Nemački jezik (2. strani ) - 3.77
Biologija - 3.77
Geografija - 3.56
Filozofija - 3.55
Istorija - 3.40
Fizika - 3.35
Hemija - 3.32
Matematika - 2.86
S
PO PREDMETIMA ZA SMER EIT

S
Fizičko vaspitanje - 4.64
Veb dizajn - 4.50
Sociologija sa pravima građana - 4.43
Praktična nastava - 4.40
Operativni sistemi - 4.38
Engleski jezik - 3.43
Poslovne komunikacije - 4.14
Internet sistemi i baze podataka - 4.14
Računarske mreže i komunikacije - 4.10
Računarstvo i informatika - 4.00
Veb programiranje - 3.90
Likovna kultura - 3.83
Elektronika - 3.65
Etika - 3.57
Srpski jezik i književnost - 3.41
Osnove elektrotehnike - 3.40
Programiranje - 3.24
Biologija - 3.23
Istorija - 3.20
Računarska grafika i multimedija - 3.13
Hemija - 3.00
Matematika - 2.96
Geografija - 2.83
Fizika - 2.77
S


Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.