baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu  učenici gimnazije

Uspeh učenika u školskoj 2016/2017. godini

PO ODELJENJIMA PO PREDMETIMA

I1 - 3.44
I3 - 4.03
II1 - 3.70
II2 - 3.85
II3 - 4.27
III1 - 3.69
III2 - 4.04
III3 - 3.82
IV1 - 3.71
IV2 - 3,68
IV3 - 3,82
S
Fizičko vaspitanje - 4,66
Muzička kultura - 4.58
Engleski jezik (1. strani ) - 3.97
Slovački jezik - 3.97
Francuski jezik (2. strani )- 4.69
Psihologija - 4.10
Likovna kultura - 4.58
Ustav i prava građana - 3.58
Latinski jezik - 4.22
Sociologija - 3.95
Nemački jezik (2. strani ) - 3.69
Srpski jezik - 3.75
Filozofija - 3.83
Biologija - 3.64
Fizika - 3.79
Hemija - 3.48
Istorija - 3.43
Geografija - 3.60
Računarstvo i informatika - 3.77
Matematika - 2.83
S


Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.