baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu 

Stvaralaštvo učenika

Vanesa Galikova - intervju, priče

Anonimni autor - Pesma

Jaroslava Hrješikova - crteži

Ivan Kornović - pesme

Zuzana Husarik - crteži

Martina Malešev - priča

Bojana Nedić - Mila, Ulica bez imena

Ivana Kulja - pesme

Andrijana Soldatović - esej o Eženu de Rastinjaku


Literarni konkurs na temu "Nada"

Martina Bojkovski - Intervju

Lidija Marček - crteži

Maja Bokor

Mariana Oalđe - pesme

Iris Krdžić - pesme

Sanja Strakušek - Gradske priče

Tamara Šipicki - crteži

Helena Stojilković - čitanje pesme

Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.