baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu 

Vannastavne aktivnosti
Klubovi, pozorište, novinarstvo...

DEBATNI KLUB
Od 2003. se u gimnaziji održavaju redovne debate sa temama iz đačkog i svakodnevnog života.
NOVINARSKA SEKCIJA
Učenički časopis "Gimnazijalac" u gimnaziji postoji od 1969. godine. Od 2003. promenjen mu je naziv u "Virus". Članovi novinarske sekcije posećuju novinske kuće, prave školske intervjue, sarađuju sa TVOK u izradi pojedinih televizijskih informativnih priloga, učestvuju u organizaciji Gymko kviza za osnovce i redovno prate sve važne pojedinosti iz svakodnevnog života škole.


GYMKO TEATAR

Početkom školske 2003/04. godine zaživela je i gimnazijska pozorišna sekcija. Prva predstava odigrana u okviru GymKo Teatra je "Sucking Dublin" po romanu irskog pisca Edna Walsha. Nakon toga gimnazijalci glume u pozorišnoj predstavi "Pepeljuga". Predstavama su mladi glumci osvojili nekoliko nagrada i dobili pohvale žirija. Saradnik ove sekcije je glumac Ivan Kornović, nekadašnji učenik gimnazije koji je završio Dramsku akademiju u Novom Sadu.

MUZIČKA SEKCIJA
Od osnivanja gimnazije postojala je muzička sekcija u okviru koje je postojao hor, orkestar i folklor. Ova sekcija je godinama predstavljala školu u Opštini, okrugu, pa čak i na međunarodnim omladinskim susretima. Godinama je sa više ili manje uspeha učestvovala na smotri hora i folklora "Tancuj, tancuj". Više puta su nastupali u saradnji sa kovačičkom Galerijom naivne umetnosti na otvaranjima izložbi naivnih slikara u Kovačici, Beogradu, Senti, Jagodini itd.

GYMKO KVIZ
Svake godine gimnazijalci u saradnji sa TVOK organizuju snimanje „GymKo kviza za osnovce“, serijala edukativno-zabavnog programa. Takmiče se učenici osnovnih škola sa teritorije opštine, a voditelji i članovi žirija su učenici gimnazije.
SPORTSKE SEKCIJE

U gimnaziji postoje sportske sekcije, i to košarka, odbojka, fudbal i atletika. Ova sekcija je godinama predstavljala školu na okružnim takmičenjima i imala zapažene rezultate.


Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.