baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu 

Saradnici

MINISTARSTVO PROSVETE I SPORTA:
www.mpn.gov.rs

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE I KULTURU:
www.puma.vojvodina.gov.rs

OPŠTINA KOVAČICA
www.kovacica.org

OPŠTINSKA BIBLIOTEKA KOVAČICA
www.biblioteka-kovacica.org.rs

OSNOVNE ŠKOLE NA TERITORIJI OPŠTINE:
Osnovna škola "Mlada Pokolenja" Kovačica
Osnovna škola "Sava Žebeljan" Crepaja
Osnovna škola "Lukrecija Ankucić" Samoš
Osnovna škola "Moša Pijade" Debeljača
Osnovna škola "Sveti Georgije" Uzdin
Osnovna škola "Mihajlo Pupin" Idvor
Osnovna škola "Maršal Tito" Padina

TELEVIZIJA OPŠTINE KOVAČICA
www.rtvok.com

DOM ZDRAVLJA KOVAČICA
dzkovacica.freetzi.com

DOM KULTURE KOVAČICA
www.dkkovacica.org.rsLINKUJTE NAS >>Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.