baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu  Specify Write-Layer Position from Link

Rukovodstvo

ŠKOLSKI ODBOR:
Predsednik: Kapunac Petar - predstavnik zaposlenih
Članovi:
Spaskov Ružica - predstavnik lokalne zajednice
Šipicki Majda - predstavnik lokalne zajednice
Iloski Metodije - predstavnik lokalne zajednice
Šošdean Deloria - predstavnik zaposlenih
Lupulesku Romanca - predstavnik zaposlenih
Chalupova Vesna - predstavnik roditelja
Hrk-Strakova Lidija - predstavnik roditelja
Petrik Marina - predstavnik roditeljaSAVET RODITELJA:
I1 Stoja Vasin
Ie Balan Bonina
I3 Brtka Lidija
II1 Radu Anjička
IIe Brankov Milorad
II3 Jonaš Zdenka
III1 Kotvaš Miroslav
IIIe Benka Zuzana
III3 Cicka Tatjana
IV1 Todorov Ana
IVe Toman Marina
IV3 Lenhart Daniela 

DIREKTOR ŠKOLE:
Brtkova Tatiana, prof.

SEKRETAR:
Bulik Neda Stela, dipl. prav.
RAČUNOVOĐA:
Milošević Branka


STRUČNI SARADNIK:
Suhanek Kliment Anita, dipl. psih.


Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.