baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu  Specify Write-Layer Position from Link

Rukovodstvo

ŠKOLSKI ODBOR:

Predsednik: Cakić Dragica - predstavnik lokalne zajednice
Članovi:
Spaskov Ružica - predstavnik lokalne zajednice
Jonaš Andrej - predstavnik lokalne zajednice
Nemček Andrej - predstavnik zaposlenih
Tomašik Vjerka - predstavnik zaposlenih
Neda Bulik Stela - predstavnik zaposlenih
Gavrilović Tanja - predstavnik roditelja
Elchekh Ammar - predstavnik roditelja
Čižik Zuzana - predstavnik roditeljaSAVET RODITELJA:
I1 Gavrilović Tanja
Iit Meljiš Mariana
I3 Marušnik Željko
II1 Požar Magdolna
II3 Štaub Ruženka
III1 Breznik Zuzana
III3 Babinjec Zuzana
IV1 Kinčeš Čila
IV2 Lupulesku Romanca
IV3 Kraljik Aleksandra 

V.D. DIREKTORA:
Brtkova Tatiana, prof.

SEKRETAR:
Bulik Neda Stela, dipl. prav.
RAČUNOVOĐA:
Milošević Branka


STRUČNI SARADNIK:
Suhanek Kliment Anita, dipl. psih.


Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.