baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu  Specify Write-Layer Position from Link

Rukovodstvo

ŠKOLSKI ODBOR:
Predsednik: Kapunac Petar - predstavnik zaposlenih
Članovi:
Spaskov Ružica - predstavnik lokalne zajednice
Šipicki Majda - predstavnik lokalne zajednice
Iloski Metodije - predstavnik lokalne zajednice
Šošdean Deloria - predstavnik zaposlenih
Lupulesku Romanca - predstavnik zaposlenih
Chalupova Vesna - predstavnik roditelja
Hrk-Strakova Lidija - predstavnik roditelja
Petrik Marina - predstavnik roditeljaSAVET RODITELJA:
I1 Filiposki Vladana
Ie Aleksić Anjička
I3 Jonaš Zdenka
II1 Kotvaš Miroslav
IIe Benka Suzana
II3 Litavski Cicka Tatjana
III1 Cvetković Tanja
IIIe Svetlikova Vieroslava
III3 Lenhart Daniela
IV1 Filipović Katarina
IVe Meliš Marijana
IV3 Karkušova Katarina 

DIREKTOR ŠKOLE:
Brtkova Tatiana, prof.

SEKRETAR:
Bulik Neda Stela, dipl. prav.
RAČUNOVOĐA:
Milošević Branka


STRUČNI SARADNIK:
Suhanek Kliment Anita, dipl. psih.


Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.