baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu  Specify Write-Layer Position from Link

Rukovodstvo

ŠKOLSKI ODBOR:

Predsednik: Cakić Dragica - predstavnik lokalne zajednice
Članovi:
Spaskov Ružica - predstavnik lokalne zajednice
Jonaš Andrej - predstavnik lokalne zajednice
Jovanović Tatjana - predstavnik zaposlenih
Džinić Aleksandra - predstavnik zaposlenih
Suhanek Igor - predstavnik zaposlenih
Gavrilović Tanja - predstavnik roditelja
Elchekh Ammar - predstavnik roditelja
Čižik Zuzana - predstavnik roditeljaSAVET RODITELJA:
I1 Miljević Ana
I3 Štaub Ružena
II1Plavšić Višnja
II2 Perišić Aleksandra
II3 Babinjec Viera
III1 Kinčeš Čila
III2 Babinjec Želimir
III3 Kraljik Aleksandra
IV1 Borzanović Sonja
IV2 Kovarček Eva
IV3 Đurica Zlatko 

V.D. DIREKTORA:
Brtkova Tatiana, prof.

SEKRETAR:
Bulik Neda Stela, dipl. prav.
RAČUNOVOĐA:
Milošević Branka


STRUČNI SARADNIK:
Suhanek Kliment Anita, dipl. psih.


Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.