baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu  Specify Write-Layer Position from Link


Profesori:

Nastavni predmeti
Profesori
 Srpski jezik  Pupin Nataša
Suhanek Igor
 Slovački jezik Dudašova Ana
 Engleski jezik
Herling Goran
Brtkova Ana
 Nemački jezik Toth Horvath Andrea
Kukučka Daniela
 Francuski jezik Vlajković Željko
 Latinski jezik Šošdean Deloria 
 Istorija Roharik Pavel
Jurica Miroslav
 Geografija Stojanović Sanja
Timotijević Zorica
 Biologija Drašković Radoje
Krecu Viorika
 Matematika Jonašova Jarmila
Slivka Jan
Jonaš Martin
 Fizika Jonaš Martin
Brajanovski Miroslav
 Hemija Dalea Valentina
Nemček Martin
 Muzička kultura Tomaš Pavel
 Likovna kultura Stvorcova Sanja
 Informatika i računarstvo Bilek Mirko
Brankov Mirjana
Žjak Mišo
 Fizičko vaspitanje Brtkova Tatiana
Vinka Emanuela
 Filozofija Jovanović Tatjana
Mijailović Aleksandra
 Sociologija Luburić Kristina
Mijailović Aleksandra
 Ustav i prava građana Mijailović Aleksandra
 Građansko vaspitanje Jovanović Tatjana
Šošdean Deloria
Dudašova Ana
Mijailović Aleksandra
 Veronauka Todorović Veselin
 Psihologija Tomašik Vjerka
Suhanek Kliment Anita

Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.