baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu  Specify Write-Layer Position from Link


Profesori:

Nastavni predmeti
Profesori
 Srpski jezik  Džinić Aleksandra
Suhanek Igor
 Slovački jezik Bovđiš Tatjana
 Engleski jezik
Herling Goran
Dišpiter Marija
Ćenćić Kristina
 Nemački jezik Fodor Popović Ana
GvozdenovićIsidora
 Latinski jezik Lazić Snežana  
 Istorija Roharik Pavel
Mlinarček Miroslav
 Geografija Miroslav Atanackov
Timotijević Zorica
 Biologija Drašković Radoje
Krecu Viorika
 Matematika Šimak Tatjana
Đurica Marina
Žarkov Borislav
 Fizika Kapunac Petar
Ana Andrea Holik
Žarkov Borislav
 Hemija Dalea Valentina
Nemček Martin
 Muzička kultura Tomaš Pavel
 Likovna kultura Daniel Susa
 Informatika i računarstvo Žjak Mišo
Lupulesku Romanca
Spariosu Vasilie
 Programiranje Husarova Stefani
Lupulesku Romanca
Šuboni Kristian
 Fizičko vaspitanje Munćan Jasmina
Povolni Ana
 Filozofija Mijailović Aleksandra
 Sociologija Luburić Kristina
Mijailović Aleksandra
 Sociologija sa pravima građana Luburić Kristina
 Religije i civilizacije Luburić Kristina
 Jezik, mediji i kultura Ćendić Kristina
 Umetnost i dizajn Daniel Susa
 Građansko vaspitanje Povolni Ana
Luburić Kristina
Mijailović Aleksandra
 Primenjene nauke Ana Andrea Holik
Valentina Dalea
 Verska nastava Todorović Veselin
 Pojedinac, grupa i društvo Mijailović Aleksandra
 Psihologija Tomašik Vjerka
Suhanek Kliment Anita
 Računarska grafika i multimedija Kapunac Petar
 Osnovi elektrotehnike Lupulesku Emmanuel
 Praktična nastava Lupulesku Emmanuel
 Elektronika Lupulesku Emmanuel
 Veb dizajn Lupulesku Romanca
 Računarski sistemi Dulejan Aleksandar
 Tehnička dokumentacija Kapunac Petar
 Baze podatak Šuboni Kristijan
Žjak Mišo
 Veb programiranje Husarova Stefani
Vasilie Spariosu
 Zaštita informacionih sistema Đolović Kostanca
 Elektronsko poslovanje Dulejan ALeksandar
 Poslovne komunikacije Lupulesku Emmanuel
 Metodologija naučnog istraživanja Mijailović Aleksandra
 Upravljanje projektima Lupulesku Emmanuel
 Preduzetništvo Lupulesku Emmanuel
 Programiranje mobilnih uređaja Lupulesku Emmanuel
 Primenjene informacione tehnologije Husarova Stefani
Spariosu Vasilie
Dulejan Aleksandar
Petar Kapunac

Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.