baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu  Specify Write-Layer Position from Link


Profesori:

Nastavni predmeti
Profesori
 Srpski jezik  Džinić Aleksandra
Suhanek Igor
 Slovački jezik Dudašova Ana
 Engleski jezik
Herling Goran
Dišpiter Marija
Ćenćić Kristina
 Nemački jezik Toth Horvath Andrea
 Latinski jezik Lazić Snežana  
 Istorija Roharik Pavel
Mlinarček Miroslav
 Geografija Stojanović Sanja
Timotijević Zorica
 Biologija Drašković Radoje
Krecu Viorika
 Matematika Šimak Tatjana
Đurica Marina
Žarkov Borislav
 Fizika Kapunac Petar
Nemček Martin
Žarkov Borislav
 Hemija Dalea Valentina
Nemček Martin
 Muzička kultura Tomaš Pavel
 Likovna kultura Konček Sanja
 Informatika i računarstvo Žjak Mišo
Lupulesku Romanca
 Programiranje Husarova Stefani
Lupulesku Romanca
Šuboni Kristian
 Fizičko vaspitanje Munćan Jasmina
Povolni Ana
 Filozofija Mijailović Aleksandra
 Sociologija Luburić Kristina
Mijailović Aleksandra
 Sociologija sa pravima građana Luburić Kristina
 Religije i civilizacije Luburić Kristina
 Jezik, mediji i kultura Ćendić Kristina
 Umetnost i dizajn Konček Sanja
 Ustav i prava građana Mijailović Aleksandra
Luburić Kristina
 Građansko vaspitanje Povolni Ana
Luburić Kristina
Dudašova Ana
Mijailović Aleksandra
 Verska nastava Todorović Veselin
 Pojedinac, grupa i društvo Luburić Kristina
Mijailović Aleksandra
 Psihologija Tomašik Vjerka
Suhanek Kliment Anita
 Računarska grafika i multimedija Kapunac Petar
 Osnovi elektrotehnike Lupulesku Emmanuel
 Praktična nastava Lupulesku Emmanuel
Husarova Stefani
Šuboni Kristian
Dulean Aleksandar
 Elektronika Lupulesku Emmanuel
 Veb dizajn Lupulesku Romanca
 Računarske mreže i internet servisi Husarova Stefani
 Tehnička dokumentacija Kapunac Petar
 Baze podatak Šuboni Kristijan
Vasilie Spariosu
 Veb programiranje Husarova Stefani
Vasilie Spariosu
 Računarski sistemi Dulejan Aleksandar
 Internet tehnologije i servisi Dulejan Aleksandar
 Elektronsko poslovanje Dulejan ALeksandar
 Poslovne komunikacije Lupulesku Emmanuel
 Metodologija naučnog istraživanja Lupulesku Emmanuel
 Upravljanje projektima Lupulesku Emmanuel

Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.