baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu 

Profesionalna orijentacija

Kuda posle Gimnazije?

Gimnazija je oduvek predstavljala pripremu mladih za dalje školovanje. Ona je omogućavala sticanje znanja i veština iz raznih oblasti i bila dobra osnova za upis željenog fakultata. Gimnazije opšteg smera, kao što je naša, ne potenciraju samo jednu oblast ili profesiju, već kroz različite nastavne predmete svojim učenicima daju mogućnost i vremena da pronađu sebe i prepoznaju svoj budući poziv. Period od 15. do 18. godine je period intenzivnog razvoja fizičkih i intelektualnih potencijala čoveka, pa Gimnazija predstavlja idealan temelj za njihovu nadgradnju.

Po završetku srednje škole maturanti imaju pred sobom veliku ponudu različitih fakulteta. Za većinu mladih to je period dilema jer treba doneti pravu odluku. U tom odlučivanju učenik uglavnom nije sam. Pomažu mu roditelji, vršnjaci i škola. Profesionalno usmeravanje i informisanje učenika završnih godina Gimnazije obuhvata testiranje njihovih profesionalnih interesovanja i sposobnosti, individualne i grupne razgovore u cilju pružanja potrebnih informacija za upis željenog fakulteta. Poslednjih godina učenike završnih godina posećuju predstavnici različitih fakulteta u cilju što boljeg informisanja budućih studenata o studijskim programima. Na donošenje odluke o izboru fakulteta od velikog su značaja pre svega interesovanja i sposobnosti učenika, mogućnosti zapošljavanja i perspektiva zanimanja, ali u današnje vreme i materijalne mogućnosti učenika i njegovih roditelja.

Učenici viših godina Gimnazije u mogućnosti su da posete Sajmove obrazovanja. Pored toga mogu se obratiti i informativnom centru "Infostud", koji se bavi mogućnostima obrazovanja, stručnog usavršavanja i zapošljavanja. "Infostud" se nalazi na adresi www.infostud.com . Tu se mogu naći informacije o fakultetima i visokim školama, o studentskim centrima, o rezultatima prijemnih ispita, o univerzitetima u inostranstvu i dr.

Infostud | Fakulteti i visoke škole | Šta da upišem | Pripreme za prijemni | Saveti za polaganje prijemnog | Stipendije |
Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.