baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu 


Učenički parlament

Učenički Parlament gimnazije je organizacija koja aktivno učestvuje u rešavanju pitanja iz oblasti učeničkog života.

Učenički parlament daje svoje mišljenje i predloge stručnim organima, Školskom odboru, Savetu roditelja i direktoru o pravilima ponašanja u školi, godišnjem programu rada, učešću na sportskim i drugim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija u školi i van nje. Takođe razmatra odnos i saradnju učenika i nastavnika i stručnih saradnika i obaveštava učenike o pitanjima koja su od posebnog značaja za njihovo školovanje.

Parlament čine po dva predstavnika svakog odeljenja u školi. Parlament ima predsednika i podpredsednika i bira se svake godine.

Članovi:

I/1 Anastasia Spasić i Ivona Husar
I/it Leona Puja i Vukašin Nedeljkov
I/3 Anička Bartko i JArmila Jemik
II/1 Ana Babka i Sanja Miljević
II/3 Tijana Nemoga i Sabina Suhanek
III/1 Nevena Tesla i Valentina Jovanov
III/3 Sabina Tomaš i Danijela Pal
IV/1 Đorđević Darija i Vuk Žegarac
IV/2 Krecu Kristina i Anđelković Nikoleta
IV/3 Miroslav Filjka i Martina Ćižik

Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.