baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu 


Učenički parlament

Učenički Parlament gimnazije je organizacija koja aktivno učestvuje u rešavanju pitanja iz oblasti učeničkog života.

Učenički parlament daje svoje mišljenje i predloge stručnim organima, Školskom odboru, Savetu roditelja i direktoru o pravilima ponašanja u školi, godišnjem programu rada, učešću na sportskim i drugim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija u školi i van nje. Takođe razmatra odnos i saradnju učenika i nastavnika i stručnih saradnika i obaveštava učenike o pitanjima koja su od posebnog značaja za njihovo školovanje.

Parlament čine po dva predstavnika svakog odeljenja u školi. Parlament ima predsednika i podpredsednika i bira se svake godine.

Članovi:

I/1 Radu Anja i Stevanović Anđela
I/e Maran Marisa i Jovanov Sava
I/3 Valovec Sara i Farkaš Svetlana
II/1 Cekić Kristina i Babka Mihaela
II/e Antonić Nikolina i Savin Marko
II/3 Brtkova Una i Hlavča Zuzana
III/1 Stoilković Helena i Olas Matild Gorica
III/e Cicka Anja i Toman Aleksandra
III/3 Barca Samuel i Sabo Mariana
IV/1 Tomić Nikolina i Oalđe Anastasia
IV/e Puja Leona i Mohači Florian
IV/3 Hrješik Jarmilka i Marušnjik Dana

Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.