baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu 


Učenički parlament

Učenički Parlament gimnazije je organizacija koja aktivno učestvuje u rešavanju pitanja iz oblasti učeničkog života.

Učenički parlament daje svoje mišljenje i predloge stručnim organima, Školskom odboru, Savetu roditelja i direktoru o pravilima ponašanja u školi, godišnjem programu rada, učešću na sportskim i drugim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija u školi i van nje. Takođe razmatra odnos i saradnju učenika i nastavnika i stručnih saradnika i obaveštava učenike o pitanjima koja su od posebnog značaja za njihovo školovanje.

Parlament čine po dva predstavnika svakog odeljenja u školi. Parlament ima predsednika i podpredsednika i bira se svake godine.

Članovi:

I/1 Stoja Sebastian i Nađa Lakičin
I/e Ređaj Nora i Kotvaš Martin
I/3 Toman Miroslav i Milosavljević Ivan
II/1 Radu Anja i Stevanović Anđela
II/e Maran Marisa i Jovanov Sava
II/3 Valovec Sara i Farkaš Svetlana
III/1 Vujinov Nikola i Burić Katarina
III/e Antonić Nikolina i Savin Marko
III/3 Hlavča Zuzana i Brtkova Una
IV/1 Stojilković Helena i Olas Matild Gorica
IV/e Cicka Anja i Petrić Anđela
IV/3 Siroma Peter i Svetlik Janko

Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.