baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu 


Učenički parlament

Učenički Parlament gimnazije je organizacija koja aktivno učestvuje u rešavanju pitanja iz oblasti učeničkog života.

Učenički parlament daje svoje mišljenje i predloge stručnim organima, Školskom odboru, Savetu roditelja i direktoru o pravilima ponašanja u školi, godišnjem programu rada, učešću na sportskim i drugim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija u školi i van nje. Takođe razmatra odnos i saradnju učenika i nastavnika i stručnih saradnika i obaveštava učenike o pitanjima koja su od posebnog značaja za njihovo školovanje.

Parlament čine po dva predstavnika svakog odeljenja u školi. Parlament ima predsednika i podpredsednika i bira se svake godine.

Članovi:

I/1 Anna Babka i Miljević Sanja
I/3 Nemogova Tijana i Suchanek Sabina
II/1 Plavšić Tanja i Horti Katarina
II/2 Jovanov Valentina i Veljin Darko
II/3 Tomaš Sabina i Paul Daniela
III/1 Đorđević Darija i Kinčeš Kinga
III/2 Krecu Kristina i Anđelković Nikoleta
III/3 Hromčik Nikola i Đuriš Sabina
IV/1 Plavšić Sanja i Stamenković Andrijana
IV/2 Pal Gabrijela i Bireš Gabrijela
IV/3 Garafijat Nina i Štaub Karol

Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.