baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu  Istorijat
Istorijat

Istorijat gimnazije u Kovačici počinje nakon Drugog svetskog rata, kada je osnovana prva nepotpuna gimnazija

Od 1962. do 1969. godine u Kovačici postojala je srednja ekonomska škola. Ova škola prerasla je u gimnaziju koja je počela sa radom 1967. godine, pod imenom gimnazija "Mihajlo Pupin" i funkcionisala kao dvosmerna gimnazija, sa društveno-jezičkim i prirodno-matematičkim smerom. Svi su tada želeli da imaju gimnaziju jer je ona pružala više mogućnosti u kasnijem školovanju. Đaci koji bi završili gimnaziju imali bi šire obrazovanje. Sa gimnazijom su mogli da upišu bilo koji fakultet, za razliku od ekonomske škole, koja je bila usmerena i pružala manje izbora.

Godine 1974. gimnazija je prerasla u Obrazovni centar. Zajedničko srednje obrazovanje trajalo je dve godine. Nakon toga đaci su mogli da upišu naredne dve godine pozivno-usmerenog obrazovanja, koje je imalo sledeće smerove: kulturološki, pravni, ekonomski, građevinski, drvoprerađivacki, kožarski, metalski i poljoprivredni.
Od 1987. do 1990. godine postojala je srednja škola prirodno-matematičke, poljoprivredne, metalske, drvoprerađivačke i kožarske struke "Mihajlo Pupin".

Konačno, 1990. godine u kovačičku srednju školu se upisuje prva obnovljena generacija gimnazijalaca opšteg smera.

Od školske 1962/63. do 2006/07. godine za čelnu funkciju u školi izabrano je ukupno šest direktora, po sledećem redosledu:
 Profir Janković 1962-1966.
 Milovan Nešković 1966-1967. v.d. direktora
 Martin Toman 1967-1991.
 Živa Stojanov 1991-1993.
 Metodije Iloski 1993-2002.
 Pavel Roharik od 2002- do danas

Prva generacija 1967. | Tablo | Susret 2006. |

The player will show in this paragraph
Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.