baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu

      Reč direktora
 

Dragi prijatelji,

zadovoljstvo mi je što mogu da vas pozdravim na internet prezentaciji gimnazije "Mihajlo Pupin". Kovačička opština, kao i sama škola predstavljaju multinacionalnu, multikulturnu i multikonfesionalnu sredinu - Evropu u malom. Naš moto glasi "Mi govorimo 7 jezika"! Po svojoj veličini gimnazija spada u red manjih škola, ali uspesi naših učenika na takmičenjima, višim školama i fakultetima svrstavaju je u red značajnijih ustanova u zemlji. Škola nosi ime naučnika svetskog glasa, a mi se velikanu odužujemo uspesima i sa pijetetom sećamo njega i njegovog dela.

Gimnazija “Mihajlo Pupin” u Kovačici od naredne školske godine 2017/2018 otvara novi smer – elektrotehničar informacionih tehnologija, tako da će učenici pored dva gimnazijska odeljenja opšteg smera, u kojima sa nastava odvija na srpskom i slovačkom jeziku, moći da se upišu i na smer elektrotehničar informacionih tehnologija. * Detaljnije *
                                                                     INFORMATOR
Informator o radu
Copyright © 2004.- 2011. Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.