baner
    Home         O Mihajlu Pupinu       Aktuelnosti                    

 Slashdot's Menu 

Gimnazija danas
Dvojezičnost u nastavi

Gimnazija "Mihajlo Pupin" spada u red gimnazija opšteg smera. Nastava u njoj se odvija na dva jezika: srpskom i slovačkom. U školi, osim ginazije postoji i drugi obrazovni profil – elektrotehničar informacionih tehnologija sa nastavom na srpskom jeziku.

Od jezika nacionalnih zajednica neguje se slovački jezik, a ukupan broj jezika koji se u školi govore ili izučavaju iznosi čak sedam. Višejezičnost i multikonfesionalnost je odlika ovdašnje sredine i gimnazija se prema tome odnosi sa posebnom pažnjom i poštovanjem.

Učenici, kojih trenutno ima preko dve stotine dolaze u najvećoj meri iz mesta sa teritorije opštine Kovačica, ali takođe i iz Pančeva, Kačareva, Tomaševca, Opova i drugih okolnih mesta. Nastava se odvija u 12 odeljenja. Gimnaziji "Mihajlo Pupin" pripada istaknuto mesto u vršenju prosvetne i kulturne delatnosti u regionu, jer ona danas u punom smislu predstavlja lokalni obrazovni centar.

U Gimnaziji „Mihajlo Pupin“ su od samog osnivanja, paralelno sa redovnom nastavom, postojali i različiti oblici vannastavnih aktivnosti. Neki od njih, poput muzičke i sportske sekcije, traju koliko i sama škola, dok su drugi novijeg datuma. Vannastavne aktivnosti u gimnaziji oduvek su učenicima pružale mogućnost da na kreativan način ispolje svoj talenat iz oblasti sporta, muzike, glume, kao i da kroz različite oblike javnih nastupa razviju takmičarski duh i učvrste svoje samopouzdanje. 

 


Copyright © 2004.Gimnazija "Mihajlo Pupin". All rights reserved.